try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
CEIP Otero Pedrayo

Calendario de matrícula curso 2018-2019

Actualizamos o calendario de

admisión de alumnado para o curso 2018-2019:

 

RESERVA DE PRAZA EN CENTRO ADSCRITO

PRAZO: do 1 ao 15 de febreiro

MODOS: Pódese facer a través dun dos seguintes:

         1. Aplicación <admisionalumnado> (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado)

         2. No centro de orixe

ANULACIÓN: Se queren presentar unha solicitude de admisión no período ordinario (1 ao 20 de marzo)

 Deberán presentar:  Renuncia expresa e por escrito

                               No centro de adscrición

                               Antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión

 

SOLICITUDE DE ADMISIÓN

PRAZO: do 1 ao 20 de marzo

MODOS: Pódese facer a través dun dos seguintes:

                  1.   Aplicación <admisionalumnado> (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado)

                  2.   No centro de primeira opción

                        Unha única solicitude, na que se poden pór ata 6 centros por orde de preferencia

 

DOCUMENTACIÓN:    

- Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando denegue a súa consulta

- Documento acreditativo do requisito de idade do/da alumno/a

- Certificado oficial do expediente académico, no seu caso

- Sentencia xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor, no seu caso

 

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA

PRAZO: Infantil e Primaria:   do 20 ao 30 de xuño

            ESO e Bacharelato:   Ordinario: 25 de xuño ao 10 de xullo

            Extraordinario: 1 ao 10 de setembro

Unha vez adxudicada a praza escolar se non se formaliza a matrícula nos prazos establecidos, pérdese a vacante adxudicada  e péredese a praza escolar do centro educativo no que estaba matriculado/a o alumno/a anteriormente

 

CONSULTA

Os centros publicarán as listaxes de admitidos/non admitidos:

         Listados provisionais: antes do 25 de abril (Reclamación: 5 días hábiles a partir do seguinte á publicación das listaxes)

         Listados definitivos: antes do 15 de maio

 

O alumnado e as familias poderán consultar o estado de tramitación das súas solicitudes:

         -  A través da aplicación <admisionalumnado> (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado)

         - Utilizando o código de solicitude e o número de DNI da persoa solicitante

 

FORMULARIOS:    Reserva de praza (ED550A), Solicitude de admisión (ED550B)

 Os formularios normalizados de  serán facilitados gratuítamente:

   - Nos anexos desta entrada

   - Nos correspondentes centros docentes

   - Na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/modelos-normalizados)

   - Na aplicación <admisionalumnado> (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado)

 

NORMATIVA

- Decreto 254/2012, do 13 de decembro (DOG 26/12/2012)

- Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG 15/03/2013)

- Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG 01/02/2017)