try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
CEIP de Pazos de Reis

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO CURSO 2020-21

PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2020-2021

Prazo de presentación de solicitudes de admisión:

Restablecerase o prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, polo tempo que restaba cando se declarou o estado de alarma, de xeito que se iniciará o día 11 de maio de 2020 e rematará o día 18 do mesmo mes .

  • Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo  : ata o día 26 de maio de 2020.
  • Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 9 de xuño de 2020.
  • Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.
  • Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño de 2020. 
  • Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: do 1 ao 10 xullo de 2020.

Ver documento