profes, alumnos

Ciencias sociais 4

C.M. 5.

  

 

 

 

 

CIENCIAS SOCIAIS 5º

 

 

TEMA 1: O UNIVERSO E O SISTEMA SOLAR

La tierra en el universo, 

O sistema solar,  

O universo e o sistema solar

do sistema solar o noso planeta

Explicación teórica , Actividade 3 , Actividade 4, 

 Actividad 5, O universo e a Terra (silandeira)

El universo

 

 

 

 

TEMA 2: O CLIMA

 Tª climas y paisajes,

Variables meteorológicas

 O clima (silandeira)

Clima de galicia

Clima de españa

Act 1

TEMA 3: AS PAISAXES


 

TEMA 4: A POBOACION E A ORGANIZACION POLITICA

La población  actividade 1

A superficie terrestre. Mapas flas interactivos.Relevo interior e costeiro de España

Actividad 1, actividad 2, Mapa del mundo, relieve de España, relieve insular, relieve 2, actividade 3, actidade 4, o relevo de España e galicia (silandeira)

 

A organización de España e Galicia.
Institucións de España e Galicia (silandeira)

A constitución

Simbolos de galicia

Provincias de España

 

TEma 5: AS ACTIVIDADES ECONOMICAS

As augas do planeta.Mapas flas interactivos. Teoria relive, Hidrografia de Europa e España

Actividad 1, actividad 2, a auga, a auga un recurso que se esgota, a auga é un ben comun , planeta auga( hidrosfera), a auga é vida, Hidorgrafia (silandeira)

 

TEMA 6: A IDADE MEDIA E A IDADE MODERNA

 idade antigua (silandeira)Idade media (silandeira) Idade media

Idade moderna,  video edad antigua

wikipedia personajes

7 maravillas del mundo antiguo

civilizaciones edad antigua

A historia e o seu estudo. A PrehistoriaPrehistoria (silandeira) ,

Etapas da prehistoria Las edades de la historia A prehistoria e a idade antigua

Arquitectura prehistorica en galicia LIM

Os primitivos

Idade contemporanea

 

 

 

 

CIENCIAS NATURAIS 5º

 

 

 

 

 TEMA 1:OS SERES VIVOS AS PLANTAS

As plantas

Nutricion de las plantas

La fotosintesis

 Actividade 1

Seres vivos (silandeira)

Tipos de plantas

Celulas 

 As plantas (silandeira)

As plantas con flores

As plantas sen flores

As plantas

A reproduccion nas plantas

TEMA 2: OS ECOSISTEMAS

 ecosistema lin

 

 

 

 

 

TEMA 3: A RELACIÓN HUMANA

O corpo humano en movemento

Trivial función relación

Neurona

 

 

TEMA 4: CIENCIA E SAUDE


 

 

 

TEMA 5: MATERIA E ENERXIA

 

A materia e as súas propiedades. A materia, teoria de wikisaber ,

Teoria librosvivos.net,

Que es la materia

Actividad 1 , Actividad 2 , Actividade 3, Actividad 4 , Actividad 5 ,

Actividad 6 , actividad 7,, A materia e a enerxia (silandeira)

 

 

 

 

 

 

 TEMA 6: A ENERXIA E OS CAMBIOS. AS MAQUINAS

 

A enerxia e os cambios. A enerxia esgotase ,teoria de wikisaber

Aforro enerxético

Actividade 1 , Actividade anaya , Actividade 2 ,

actividade 3

 

 

 

 

CM 6º

1 TRIMESTRE 

TEMA 1. Os seres vivos, reproducense.

 Actividade 1, As plantas

 As plantas (silandeira),

Reproducción animal

La reproducción de los animales

A reproducción das plantas

TEMA 2. A reproducción humana.

Reproducción humana tª  

Reproduccion humana tª

Sistema reproductor femenino, Sistema reproductor masculino, A fecundación humana

  El ciclo menstrual

El embarazo,

Actividade 1   Actividade sobre a fecundación

Actividade sobre aparatos reproductores

Actividade sobre el embarazo

Trivial

TEMA 3. Medrar con saúde  

Las vacunas

Desnutrición

Una dieta equilibrada

Las enfermedades

Enfermedades comunes del aparato respiratorio

Actividad 2

Actividad 3

TEMA 4. Os ecosistemas 

Os ecosistemas

Ecosistemas

Los ecosistemas

Esquema ecosistema

Actividade1

Actividade 4

Testeando

Biodivesidad para nenos

Animales como consumidores

Cadena trofica

A enerxia esgotase e contamina

Evolución historica do usu de enerxia

O problema dos residuos

TEMA 5. O ser humano nos ecosistemas 

 

 

 

 

2 TRIMESTRE 

TEMA 6: A materia e os seus cambios.
A materia, Teoria librosvivos.net,

 Actividad 4 , Actividad 5 , Actividad 6 , actividad 7A materia e a enerxia (silandeira)

TEMA 7: A luz o magnetismo e a electricidade.,teoria de wikisaber

Teoria libros vivos os imans e a corrente eléctrica

A luz

La energia y la electricidad

La refracción

a  electricidade

Actividades anaya

actividade magnetismo

 

TEMA 8: As rochas e os minerais.  

Teoria libros vivos

Los terremotosel baile de los oceanoslos volcanes

O chan as rochas e os minerais

Actividades anaya

TEMA 9:A hidrosfera e a atmosfera. , Variables meteorológicas,

 

TEma 10: A xeografía física da Terra. 

 

 

 

3 TRIMESTRE

TEMA 11: O medio físico:Europa, España e Galicia.

Actividad 1, a auga é vida, Hidorgrafia (silandeira)
 Tª climas y paisajes, Variables meteorológicas, Clima y vegetación de España
O clima (silandeira)

Actividad 1, actividad 2, Mapa del mundo, relieve de España, relieve insular, relieve 2, actividade 3, actidade 4, o relevo de España e galicia (silandeira).Mapas flas interactivos. Teoria relive, Hidrografia de Europa e España

TEMA 12: A sociedade:Europa, España e Galicia 

 actividade 1,
La población 

 

TEMA 13:A economía:Europa, España e Galicia.
Poboación e economia (silandeira), 

 

 

TEMA 14:A Idade Moderna

 idade moderna

Epoca de los descubrimientos

Videos de protagonistas de la historia

acti.1 

TEMA 15: A Idade Contemporánea.

Idade contemporanea

 

 

Powered by Drupal - Design by artinet