Renovación Parcial do Consello Escolar.

En cumprimento da Resolución do 20 de setembro de 2021 (DOG n° 188, do 29 desetembro de 2021), da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, polaque se estableceo calendariopara a celebraciónde elecciónsde membrosdosconsellosescolaresdecentrosdocentessostidosconfondospúblicos,correspóndelle a este centro a renovación de dous representantes de pais/nais dealumnos/as.

 

A continuación presentamos un resumo do calendario para o proceso de renovación,aprobadopolaXuntaElectoralnareunióndo2denovembrodo2021:

DATA

ACTO

OBSERVACIÓNS

2denovembro

Publicación  de censos no taboleiro do

centro

Período de reclamación ata as 16:45do día 12 de novembro de2021

3denovembro

Apertura do prazo de presentación de

candidaturas.

Ata as16:45 do de novembro.

Solicitudes na secretaria doCentro

 

 

 

15denovembro

Admisión,proclamaciónepublicaciónde

candidaturas

Reclamacións:ata as 16:45do día

17 de novembro

Aprobacióndecensoselectorais

 

Sorteo público mesa electoral pais/nais

(catropais/nais)

9:30h. no despacho dedirección

18denovembro

Resolucióndereclamacións

 

 

25denovembro

Votación de pais/nais

9:00-10:00he15:15 -16:45 h

Publicación das actas do escrutinio

 

26denovembro

Proclamación publicación de candidatos

electos

 

3dedecembro

Constitución doConselloEscolar

 

 

Cortegada, 2 de novembro de 2021.

O director: Anxo Fernández.

Powered by Drupal - Design by artinet