Lista de Libros 18-19

 

 

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2017/2018

 

 

Código de centro: 32015268

Denominación do centro:

 CEIP PlurilíngüeOtero Novas

 

Enderezo:    Baixada ó Balneario s/n, C.P:32200 Cortegada

 

Concello: Cortegada

Provincia:Ourense

Correo electrónico: ceip.otero.novas@edu.xunta.es

 

 

Teléfono:988483117

 

 

Fax: 988483117

 

 

 

 

 

CURSO E ETAPA

 

 

TÍTULO, AUTOR, EDITORIAL E ANO DE PUBLICACIÓN

 

ISBN

 

LINGUA DE EDICIÓN

 

INFANTIL

3 ANOS

 

 

Matemáticas1

 cuaderno 1

                 Método ABN

 

Editorial Anaya - 2017

 

 

978-84-678-3238-9

 

 

Castelán

 

 

Cortegada, 21 de XUÑO  de 2018

O director

 

 

Asdo.: Ángel Fernández Rodríguez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2018/2019

 

 

Código de centro: 32015268

Denominación do centro:

CEIP Plurilíngüe Otero Novas

 

Enderezo:    Baixada ó Balneario s/n, C.P:32200 Cortegada

 

Concello: Cortegada

Provincia:Ourense

Correo electrónico: ceip.otero.novas@edu.xunta.es

 

 

Teléfono:988483117

 

 

Fax: 988483117

 

 

 

 

 

CURSO E ETAPA

 

 

TÍTULO, AUTOR, EDITORIAL E ANO DE PUBLICACIÓN

 

ISBN

 

LINGUA DE EDICIÓN

 

INFANTIL

4 ANOS

 

 

Matemáticas2

 cuaderno 2

 

Método ABN

 

Editorial Anaya

 

 

978-84-678-3239-6

 

 

Castelán

 

INFANTIL

4 ANOS

 

 

Leo con Álex

Escribo cuaderno 1

 

 

Editorial Paraninfo

 

 

        978-84-241-8262-5

 

 

Castelán

                         

                      Cortegada, 21 de XUÑO  de 2018

O director/a,

 

 

Asdo.: Ángel Fernández Rodríguez

 

 

 

 

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2018/2019

 

Código de centro: 32015268

Denominación do centro:

 CEIP Plurilíngüe Otero Novas

Enderezo:    Baixada ó Balneario s/n, C.P:32200 Cortegada

 

Concello: Cortegada

Provincia:Ourense

Correo electrónico: ceip.otero.novas@edu.xunta.es

 

Teléfono:988483117

 

 

Fax: 988483117

 

 

 

 

CURSO E ETAPA

 

 

TÍTULO, AUTOR, EDITORIAL E ANO DE PUBLICACIÓN

 

ISBN

 

LINGUA DE EDICIÓN

 

INFANTIL

5 ANOS

 

Matemáticas3

 cuaderno 3

Método ABN

 

Editorial Anaya

 

 

 

       978-84-678-3240-2

 

 

Castelán

 

INFANTIL

5  ANOS

 

Leo con Álex

Escribo cuaderno 2

 

Editorial Paraninfo

 

 

       978-84-241-8263-2

 

 

Castelán

 

INFANTIL

5 ANOS

 

Leo con Álex

Escribo cuaderno 3

 

Editorial Paraninfo

 

 

 

978-84-241-8264-9

 

 

Castelán

 

INFANTIL

5 ANOS

 

Leo con Álex

Escribo cuaderno 4

 

Editorial Paraninfo

 

 

 

        978-84-241-8265-6

 

 

       Castelán

 

INFANTIL

5 ANOS

 

Leo con Álex

Escribo cuaderno 5

 

Editorial Paraninfo

 

 

 

       978-84-241-8266-3

 

 

      Castelán

 

Cortegada, 21 de XUÑO  de 2018

O director/a,

 

Asdo.: Ángel Fernández Rodríguez

 

 

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2018/2019

Código de Centro: 32015268                             Denominación do Centro: CEIP Otero Novas

Enderezo: Baixada ao Balneario s/n, CP 32200. Cortegada

Concello: Cortegada. Provincia: Ourense

 

Correo electrónico: ceip.otero.novas@edu.xunta.es   Teléfono: 988483117   Fax: 988483117

 

CURSO E ETAPA

ÁREA/

MATERIA

TÍTULO, AUTOR, EDITORIAL E ANO DE PUBLICACIÓN

ISBN

LINGUA DE EDICIÓN

 

1º de ED.

PRIMARIA

 

LINGUA

GALEGA

 

Lingua Galega trimestral, CELME Guardiola Pepa e outros. SM Xerme. 2014

 

9788498544350

 

 

Galego

 

1º de ED.

PRIMARIA

 

LINGUA

CASTELÁ

 

Lengua Castellana Trimestral letra a letra. SM. 2014

 

 

9788467567908

 

Castelán

 

1º de ED.

PRIMARIA

 

MATEMÁTICAS

 

Matemáticas trimestral SAVIA, Garín Muñoz, Merceedes e outros. SM. 2014.

 

9788467570182

 

 

Castelán

 

1º de ED.

PRIMARIA

 

CIENCIAS

NATURAIS

 

Ciencias Naturais integrado CELME. Garín Muñoz, Mercedes e outros. SM CELME. 2014

 

9788498544374

 

 

Galego

 

1º de ED.

PRIMARIA

 

CIENCIAS SOCIAIS

 

Ciencias Sociais integrado CELME. Garín Muñoz, Mercedes e outros. SM CELME. 2014

 

9788498544367

 

 

Galego

 

1º de ED.

PRIMARIA

 

 

INGLÉS

 

Sparks 2. Student book. RICHMONDS PUBLISHING

 

978-84-668-1135-4

 

 

Inglés

 

1º de ED.

PRIMARIA

 

 

 

INGLÉS

 

Sparks 2. Activity book. RICHMONDS PUBLISHING

 

978-84-668-1962-6

 

 

Inglés

 

1º de ED.

PRIMARIA

 

 

PLÁSTICA

 

Plástica CELME. Noguera Ricardi, Rita ; Sevita Fava, Sandra. SM. 2014.

 

 

9788498544220

 

 

Galego

 

1º de ED.

PRIMARIA

 

 

RELIXIÓN

 

 

Relixión católica, ANAYA

 

978-84-678-8651-1

 

Galego

O director

 

Asdo.: Ángel Fernández Rodríguez

 

 

 

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2018/2019

Código de Centro: 32015268                             Denominación do Centro: CEIP Otero Novas

Enderezo: Baixada ao Balneario s/n, CP 32200. Cortegada

Concello: Cortegada. Provincia: Ourense

 

Correo electrónico: ceip.otero.novas@edu.xunta.es   Teléfono: 988483117   Fax: 988483117

 

CURSO E ETAPA

ÁREA/

MATERIA

TÍTULO, AUTOR, EDITORIAL E ANO DE PUBLICACIÓN

ISBN

LINGUA DE EDICIÓN

 

2º de ED.

PRIMARIA

 

LINGUA

GALEGA

 

Lingua Galega, CONECTA CON PUPI, María Menéndez Ponte e outras. SM-Xerme. 2010.

 

978-84-9854-288-2

 

Galego

 

2º de ED.

PRIMARIA

 

LINGUA

CASTELÁ

 

 

Lengua Castellana Trimestral Savia.

SM 2015

 

9788467575057

 

 

 

Castelán

 

2º de ED.

PRIMARIA

 

MATEMÁTICAS

 

Matemáticas, CONECTA CON PUPI. Blanca Ferrándiz e outras. SM. 2010

 

978-84-675-4653-8

 

Castelán

 

2º de ED.

PRIMARIA

 

MATEMÁTICAS

 

3 Cuadernos matemáticas, CONECTA CON PUPI. Miriam Peña. SM. 2010.

 

978-84-675-4648-4

 

Castelán

 

2º de ED.

PRIMARIA

 

CIENCIAS SOCIAIS

 

 

2º EP Ciencias Sociais Integrado CELME-15

 

9788498545135

 

Galego

 

2º de ED.

PRIMARIA

 

CIENCIAS NATURAIS

 

2º EP Ciencias Naturais Integrado CELME-15

 

 

9788498545098

 

 

Galego

 

2º de ED.

PRIMARIA

 

 

INGLÉS

 

Sparks 2. Student book. RICHMONDS PUBLISHING

 

 

978-84-668-1135-4

 

 

Inglés

 

2º de ED.

PRIMARIA

 

 

INGLÉS

 

Sparks 2. Activity book. RICHMONDS PUBLISHING

 

 

978-84-668-1962-6

 

 

Inglés

 

2º de ED.

PRIMARIA

 

 

PLÁSTICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º de ED.

PRIMARIA

 

 

RELIXIÓN

 

 

Relixión Católica, ANAYA

 

978-84-678-7709-0

 

Galego

O director

Asdo.: Ángel Fernández Rodríguez

 

 

 

 

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2018/2019

Código de Centro: 32015268                             Denominación do Centro: CEIP Otero Novas

Enderezo: Baixada ao Balneario s/n, CP 32200. Cortegada

Concello: Cortegada. Provincia: Ourense

 

Correo electrónico: ceip.otero.novas@edu.xunta.es   Teléfono: 988483117   Fax: 988483117

 

CURSO E ETAPA

ÁREA/

MATERIA

TÍTULO, AUTOR, EDITORIAL E ANO DE PUBLICACIÓN

ISBN

LINGUA DE EDICIÓN

 

3º de ED.

PRIMARIA

 

LINGUA

GALEGA

 

Lingua Galega trimestral CELME. Cantalejo Amparo e outros. SM. 2014

 

9788498544206

 

 

Galego

 

3º de ED.

PRIMARIA

 

LINGUA

CASTELÁ

 

Non hai libro de texto

 

-----------------

 

------------

 

3º de ED.

PRIMARIA

 

MATEMÁTICAS

 

Matemáticas Trimestral SAVIA, Garín Muñoz Mercedes. Savia SM. 2014.

 

 

9788467569988

 

 

Castelán

 

3º de ED.

PRIMARIA

 

CIENCIAS

NATURAIS

 

Ciencias Naturais integrado CELME, Navarro Elbal, Alberto. SM 2014.

 

9788498544275

 

 

Galego

 

3º de ED.

PRIMARIA

 

CIENCIAS SOCIAIS

 

Ciencias Sociais integrado CELME, Pérez Bravo, José Luís. SM. 2014.

 

9788498544268

 

 

Galego

 

3º de ED.

PRIMARIA

 

INGLÉS

 

Rooftops Oxford 3

Class Book

 

978-0-19-450335-8

 

Inglés

 

3º de ED.

PRIMARIA

 

 

INGLÉS

 

Rooftops Oxford 3

Activity Book

 

978-0-19-450336-5

 

Inglés

 

3º de ED.

PRIMARIA

 

 

PLÁSTICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º de ED.

PRIMARIA

 

 

RELIXIÓN

 

 

Relixión Católica, Rodeira EDB.

 

978848349334-2

 

Galego

O director. Asdo.: Ángel Fernández Rodríguez

 

 

 

                         

               

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2018/2019

Código de centro:   32015268

Denominación do centro: C.E.I.P.Otero Novas

Enderezo:Baixada ó Balneario s/n, C.P:32200 Cortegada

Concello: Cortegada

Provincia:Ourense

Correo electrónico: ceip.otero.novas edu.xunta.es

Teléfono:988483117

Fax: 988483117

.

CURSO E ETAPA

ÁREA

MATERIA

TÍTULO, AUTOR, EDITORIAL E ANO DE PUBLICACIÓN

ISBN

LINGUA DE EDICIÓN

4º de ED. PRIMARIA

Matemáticas

-Matemáticas 4º (Trimestral) SAVIA

SM 2015

 

9788467575408

Castelán

4º de ED. PRIMARIA

Lengua

-Lengua 4º (Trimestral) SAVIA

SM 2015

9788467575385

Castelán

4º de ED. PRIMARIA

Lingua

-Lingua Galega 4º (Trimestral) CELME

SM 2015

9788498545265

 

Galego

4ºde ED. PRIMARIA

 

Ciencias

Sociais

 

-Ciencias Sociais 4º (Integrado) CELME

SM 2015

 

9788498545272

Galego

4º de ED. PRIMARIA

Ciencias da Natureza

-Ciencias da Natureza 4º (Integrado)     CELME

9788498545289

Galego

4ºde ED. PRIMARIA

Inglés

Rooftops 4 Class Book

         Ed. Oxford University Press

9780194503518

Inglés

   4º de ED. PRIMARIA

Inglés

Rooftops 4 Class Book

Ed. Oxford University Press

9780194503525

Inglés

4º de ED. PRIMARIA

 

Relixión

Católica

 

Relixión Católica

Ed. ANAYA

9788467880298

Galego

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2018/2019

 

Código de centro:   32015268

Denominación do centro: C.E.I.P.Otero Novas

Enderezo:Baixada ó Balneario s/n, C.P:32200 Cortegada

Concello: Cortegada

Provincia:Ourense

Correo electrónico: ceip.otero.novas edu.xunta.es

Teléfono:988483117

Fax: 988483117

 

 

CURSO E ETAPA

ÁREA /MATERIA

TÍTULO, AUTOR, EDITORIAL E ANO DE PUBLICACIÓN

ISBN

LINGUA DE EDICIÓN

5º de ED. PRIMARIA

Matemáticas

      MATEMÁTICAS TRIMESTRAL SALVIA

EDITORIAL SM

         

9788467569933

Castelán

5º de ED. PRIMARIA

Lengua

LENGUA TRIMESTRAL SALVIA

EDITORIAL SM

 

9788467569926

Castelán

5º de ED. PRIMARIA

Lingua

             LINGUA TRIMESTRAL CELME

         EDITORIAL SM

 

      9788498544244

 

Galego

5ºde ED. PRIMARIA

Ciencias Sociais

    CIENCIAS SOCIAIS INTEGRADO CELME

EDITORIAL SM

 

     9788498544282

 

Galego

5º de ED. PRIMARIA

Ciencias Naturais

CIENCIAS NATURAIS INTEGRADO CELME

EDITORIAL SM

      (2014)

     9788498544244

 

Galego

5º de ED. PRIMARIA

Inglés

  OXFORD ROOFTOPS:

        - CLASS  BOOK 5º

                    

         -ACTIVITY BOOK 5º

          

              (OXFORD UNIVERSITY PRESS)

 

9780194503679

 

97801944503686

 

Inglés

5º de ED. PRIMARIA

Relixión Católica

RELIXIÓN CATÓLICA

( EDITORIAL RODEIRA)

978-84-8349-366-3

Galego

Cortegada, 21 de XUÑO  de 2018

O director

 

Asdo.: Ángel Fernández Rodríguez

 

 


Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2018/2019

Código de centro:   32015268

Denominación do centro: C.E.I.P.Otero Novas

Enderezo:Baixada ó Balneario s/n, C.P:32200 Cortegada

Concello: Cortegada

Provincia:Ourense

 

 

 

Correo electrónico: ceip.otero.novas edu.xunta.es

Teléfono:988483117

Fax: 988483117

 

CURSO E ETAPA

ÁREA /MATERIA

TÍTULO, AUTOR, EDITORIAL E ANO DE PUBLICACIÓN

ISBN

LINGUA DE EDICIÓN

6º de ED. PRIMARIA

Matemáticas

Matemáticas trimestral SAVIA

Ed. SM

9788467575675

Castelán

6º de ED. PRIMARIA

Lengua

Lengua  trimestral SAVIA

Ed. SM

9788467575668

Castelán

6º de ED. PRIMARIA

Lingua

Lingua Galega integrado CELME

Ed. SM

9788498545258

Galego

6º de ED. PRIMARIA

Ciencias da Natureza

Ciencias da Natureza integrado CELME

Ed. SM

9788498545319

Galego

6º de ED. PRIMARIA

 Ciencias Sociais

Ciencias sociais integrado CELME

Ed. SM

9788498545302

Galego

6º de ED. PRIMARIA

Inglés

               Rooftops 6 Class Book  

  

            Ed. Oxford University Press

9780194503815

Inglés

6º de ED. PRIMARIA

Inglés

             Rooftops 6 Activity Book    

        

           Ed. Oxford University Press

9780194503822

Inglés

6º de ED. PRIMARIA

Relixión Católica

Relixión Católica, Editorial ANAYA

9788467835335

Galego

 

Cortegada, 21 de XUÑO  de 2018

O director

 

 

Asdo.: Ángel Fernández Rodríguez

 

 

Powered by Drupal - Design by artinet