Consello escolar

MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR CURSO 2017-2018

Membros actuais do Consello Escolar do CEIP OS TILOS.

 

 

            Presidente:     D. Arturo Álvarez  Rodríguez (director).

            Xefa de estudos:  Dª Mª Carmen Rendo Caneda

            Secretaria:        Dª. Mª Teresa Fachado González

            Representantes do Claustro:

                        Dª Mercedes Puente Gondelle                                

                        Dª Mª Asunción Da Cunha Rey

                        Dª Mª Carmen Fernández Cebeiro

                        Dª Sofía Fernández Alonso

                        D. Jorge Tojo Rodríguez

            Representantes dos pais/nais :

                       D. José Antonio Perozo Ruiz

                          Dª Silvia Bellón Parrado

                       Dª Cristina González Domínguez

                       Dª Dolores Caamaño Fernández                                   

                       Dª Mª Teresa Sánchez Beiroa(proposta pola A.N.P.A).

Representante do Concello:

                        Dª.  Concepción García Vázquez

Representante do persoal non docente:

                         Dª Mª Teresa Muradás Durán

 

 

Distribuir contido