Profesional

TITORES E ESPECIALISTAS CURSO 2016-2017

Rosa Mouzo Villar....................................................4º/5º Infantil

Mª Sara Vieites Trillo............................................6º Infantil

Laura Couto Rodríguez...........................................1º/2º Primaria

Rosa Mª González Iglesias...................................3º Primaria

Mª José Abelleira Pequeño...................................4º Primaria/ Música Infantil e Primaria

Francisco Lojo Santiago.........................................5º Primaria

Aurelia Mª Picallo Merlán.......................................Galego, Castelán 6º Primaria 

Isabel Tomé Amenedo.............................................6ºA Primaria

Begoña Blanco Castro...............................................6ºB Primaria

Lidia Parada Boedo....................................................Inglés   

Josefa Blanco Pato...................................................Relixión

Soledad Fidalgo Suárez..........................................Educación Física e CC.NN. e CC.SS. 4º Primaria

Mª José Rey Benlloch..............................................Pedagoxía Terapéutica

Mª Amalia García Buño............................................Pedagoxía Terapéutica (Aula específica)

Mª Pilar Rivas Mallo.................................................Audición e Linguaxe                                          

Mª Rebeca Santos Queiruga.................................Orientadora

 

Distribuir contido