Saltar navegación.

Votación para a elección de representantes de pais e nais no Consello Escolar

O vindeiro mércores 23 de novembro de 16:30 a 19:30 horas estará aberta a mesa para realizar a votación.

Poderán votar todas as persoas recollidas no censo electoral.

Das tres candidaturas que aparecen na papeleta deberán marcar tan só unha.