Saltar navegación.

Calendario de eleccións ao Consello Escolar

Na sesión de constitución da Xunta Electoral aprobouse o calendario electoral seguinte:

2 de novembro

Constitución da Xunta Electoral.

Aprobación calendario de actuacións.

Publicación dos censos.

3 - 12 de novembro

Exposición censo no taboleiro de anuncios.

Presentación de reclamacións ao censo.

Presentación de candidaturas.

15 de novembro

Reunión da Xunta Electoral.

Aprobación definitiva de censos.

Proclamación de candidaturas.

Sorteo público para constituír as Mesas Electorais.

Claustro informativo.

22 de novembro

Reunión estraordinaria de Claustro para elección de candidaturas.

23 de novembro

Votación de pais e nais.

24 de novembro

Reunión da Xunta Electoral para proclamar as candidaturas elixidas.

29 de novembro

Constitución do novo Consello Escolar.

 

No taboleiro do centro está exposto o censo de responsables.