Saltar navegación.

Publicación listaxe admisións para o curso 2017-2018

No taboleiro de anuncios está exposta a listaxe provisional de admitidos para o vindeiro curso.

Dado que as solicitudes de admisión presentadas non superan a oferta de prazas para o vindeiro curso, todas as solictudes presentadas serán admitidas. O seguinte trámite a realizar será o de formalizar a matrícula do 20 ao 30 de xuño.