Saltar navegación.

Día non lectivo de libre elección

O día non lectivo de libre elección solicitado á Xefatura Territorial é o 2 de maio de 2017.

Con data 8 de novembro o Xefe Territorial autoriza o 2 de maio de 2017 como día non lectivo.