Pagos

O prezo do menú fixaráse conforme ás instrucións da Consellería de Educación.

Para efectuar o pagamento do servizo, os usuarios de comedor deberán ingresar na conta específica o importe mensual ou trimestral do prezo do menú. A falta de aboamento do importe do servizo por parte dos usuarios, será causa de perda da praza de comedor por acordo do consello escolar do centro.

Powered by Drupal - Design by artinet