LISTADOS DEFINITIVOS DE ALUMNADO NON ADMITIDO PARA O CURSO 2016/17

25/04/2016 10:09
Atlantic/Bermuda

No ficheiro adxunto están os listados definitivos de alumnos/as non admitidos/as no CEIP Nosa Señora dos Remedios para o curso 2016/17.

Data de publicación: 13 de maio de 2016

Contra estes listados  po­derán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.

LISTADOS DEFINITIVOS DE ALUMNADO ADMITIDO PARA O CURSO 2016/17

25/04/2016 10:06
Atlantic/Bermuda

No ficheiro adxunto están os listados definitivos de alumnos/as admitidos/as no CEIP Nosa Señora dos Remedios para o curso 2016/17.

Data de publicación: 13 de maio de 2016

Contra estes listados  po­derán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Distribuir contido