Skip to Content

                              

Departamento de TIC

EDUCACIÓN 3.0

Dende o centro tratamos de traballar as TIC (Tecnoloxías da Información e da Comunicación) dende un punto de vista inclusivo e integrador, no que o alumnado xoga un papel activo e protagonista no proceso de aprendizaxe.

As TICs na educación

Para a maioría de autores ou estudos dedicados a este tema, as TICs dentro dunha dimensión moi restrinxida, definíronse como o conxunto de tecnoloxías, ou ben como o desenvolvementode máquinas e dispositivos diseñados, para xerar, rexistrar, tratar, almacenar, procesar, presentar, recuperar, transmitir, acceder, manexar ou manipular, sea localmente ou a distancia, e dunha maneira flexible, combinada e a gran velocidade, sincrónica e asincronicamente, grandes cantidades de información ou contenidos de coñecemento.

As TICs constan dos seguintes elementos:

Responsable

 Se queredes ver o Plan TIC do noso centro premede en descargar.

Desde o curso 2010/2011 o mestre responsable é Norberto Blanco Dorrío.

Desde o curso 2008/09 ao 2009/2010 o mestre responsable de dinamizacón das TICs no centro foi Javier López Domínguez.

Distribuir contido