Reunións

Curso 2013/14

 REUNIÓNS

 DÍA

 HORA

     
Titorías

Todos os luns

13:10 a 14:10

Coordinacións de Ciclo

2º martes de mes

13:10 a 14:10

Comisión coordinación pedagóxica

1º martes de mes

13:10 a 14:10

Equipo de Normalización e D. Lingüística

3º martes de mes

13:10 a 14:10

Departamento de Orientación

4º martes de mes

13:10 a 14:10

Equipo Act. Complementarias e Extraescolares

1 vez ao trimestre

13:10 a 14:10

Equipo de biblioteca

último mércores de mes

12:20 a 13:20

Distribuir contido