A nosa biblioteca

A nosa biblioteca en EDUGA

No número 65 da revista galega de educación, EDUGA, sae publicado un artículo elaborado polo Equipo de biblioteca do centro.

Normas e servizos

Normas de uso da biblioteca.

- Poderase levar material para a casa usando o servizo de empréstito.
- Poderase estar a calquera hora na biblioteca sempre que se esté    acompañado dun mestre ou mestra.

NON SE PODE:
- Comer ou beber.
- Falar ou molestar aos compañeiros.

TRATA DE:
- Coidar os libros.
- Non pelexar polos libros.
- Estar en silencio.
- Compartir a lectura.

¿Que servizos ten a biblioteca?

- Lectura e empréstito de libros a domicilio.
- Utilización de material de consulta.
- Impresion de traballos.
- Utilización de ordenador para facer traballos.
- Conexión a Internet.
- Zona multimedia para utilizar material informático: xogos  educativos, enciclopedias multimedia, etc...
- Pizarra dixital e canón proxector fixo.
- Zona audiovisual, para visionar DVD e vídeos.

Elaboramos o seguinte  trípticopara informar aos alumnos da nova organizacíón dos fondos da biblioteca e das normas e uso da mesma.

Tríptico de normas de uso

Instalacións

A mascota da biblioteca

A mascota elixida para dinamizar a nosa biblioteca chámase "Xuve" e foi creada polo alumno Julián Dobbs Pedreira.

Elección de mascota para a biblioteca

 

Desde o ENDL e a biblioteca do centro convócase un concurso para elixir á mascota da biblioteca e que tamén dará nome ao xornal escolar que estamos a realizar entre todos e todas. 

Pode participar no mesmo toda a comunidade educativa e se o desexades podedes presentar a concurso máis dun traballo. 

As bases do concurso serán as que seguintes:

Distribuir contido