A nosa biblioteca en EDUGA

No número 65 da revista galega de educación, EDUGA, sae publicado un artículo elaborado polo Equipo de biblioteca do centro.

No artigo ponse de manisfesto a importancia que ten a coordinación de todos os sectores implicados no proceso educativo para que a biblioteca xogue un papel importante na vida do centro.

"A coordinación, entendida como unha conexión de medios, esforzos, equipos, estamentos… para alcanzar un fin, é indispensable para que a biblioteca chegue a funcionar como un centro de recursos de aprendizaxe dentro dos centros educativos, que, en definitiva, é a finalidade principal pola que estamos a traballar desde as bibliotecas escolares.