Skip to main content

AVALIACIÓN DA BIBLIOTECA ESCOLAR 2023 - 2024 #bibliotecainclusiva #LIA #bescolaresgal #bescolaresgalabertas

Agradecemos que tanto alumnado, familias ou profesorado cumprimente

a enquisa para poder mellorar nas labores da biblioteca escolar.