Skip to Content

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2020-21: LISTAS PROVISIONAIS DO ALUMNADO ADMITIDO

Publicación da listaxe provisional do alumnado admitido no noso colexio.

As listaxes provisionais e a súa consulta polas familias só se poderá realizar de forma:

a) Presencial: Única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior

do edificio escolar. En base ás recomendacións vixentes en materia de protección

de datos persoais, non se considerará válido ningún outro medio físico de

publicación.

b) Non presencial: Única e exclusivamente a través da aplicación admisionalumnado

empregando a Chave365 ou certificado dixital da Fábrica Nacional da Moneda e

Timbre. En base ás recomendacións vixentes en materia de protección de datos

persoais non se considerará válido ningún outro medio electrónico de publicación.story | by Dr. Radut