Skip to Content

Circulares

DÍAS NON LECTIVOS

Indicamos que seguindo a orde do 28 de maio de 2018 pola cal se establece o calendario escolar e seguindo o Artigo 7. Días non lectivos
2. Nos centros en que unha ou as dúas festas laborais de carácter local a que se refire o punto anterior non coincidan con días de clase, os consellos escolares, os consellos sociais ou, na súa falta, os responsables dos centros de menos de tres unidades poderán solicitar, segundo proceda, un ou dous días non lectivos, que deberán preverse na programación xeral do centro, argumentando razóns de tradición, costume ou conveniencia pedagóxica. Neste centro os elexidos son 2 de novembro de 2018 e o 18 de marzo de 2019.

CIRCULAR DE INICIO DE CURSO

CIRCULAR CON INFORMACIÓN SOBRE HORARIO E ITINERARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

 

Dirixímonos a vostedes para informarlles sobre o horario e itinerarios do transporte escolar de Infantil e Primaria a partir do día 11 de Setembro.

Illa Fantasía

Circular Isla Fantasía

Adxúntase a circular de Isla Fantasía.

AVISO

Dende o IES O Mosteirón echégannos este comunicado, para o día de mañá,  2 de febreiro.

Circular inicio de curso

Distribuir contido


by Dr. Radut