Claustro

PROFESIONAIS

 

 •  Antelo Trillo, Vanesa
  • Titora de 4º e 5º de E.I.
  • Coordinadora de E.I.
  • Coordinadora de Biblioteca.

 

 • Caneda Mato, Sandra
  • Mestra especialista en Lingua Estranxeira (Inglés).
  • Coordinadora de Seccións Bilingües e Plurilingüismo.

 

 • Gómez Pita, Cristina
  • Mestra de Relixión.

 

 • González Domínguez, Sandra
  • Mestra especialista en Audición e Linguaxe.

 

 • González Pardo, María del Carmen
  • Mestra especialista en Pedagoxía Terapéutica.
  • Coordinadora ABALAR/EDIXGAL. 

 

 • Lago Rodríguez, Clara
  • Titora de 3º e 4º de E.P.
  • Coordinadora TIC.

 

 • López Fernández, Iván
  • Titor de 6º de E.P.
  • Mestre especialista en E.F.

 

 • López Paz, David
  • Titor de 1º e 2º de E.P.
  • Mestre especialista en Música.
  • Encargado de comedor.

 

 • Méndez Orosa, Beatriz
  • Titora de 6º de E.I.
  • Directora

 

 • Puentes Loureiro, Alba Mª
  • Orientadora

 

 • Vázquez Iglesias, Juan Carlos
  • Titor de 5º de E.P.
  • Coordinador de AACCEE.

 

 • Fernández Sánchez, Javier
  • Coidador

           

 

Distribuir contido