Claustro

PROFESIONAIS

 

 • Caneda Mato, Sandra
  • Mestra especialista en Lingua Estranxeira (Inglés).
  • Coordinadora de Seccións Bilingües e Plurilingüismo.

 

 • Gómez Pita, Cristina
  • Mestra de Relixión. 

 

 • Gómez Souto, Paula

                        Mestra especialista en Pedagoxía Terapéutica (ARCO).

 

 • González Domínguez, Sandra
  • Mestra especialista en Audición e Linguaxe.

  

 • González Pérez, Beatriz
  • Titora de 4º de E.P.
  • Coordinadora TIC.

 

 • López Fernández, Iván
  • Titor de 5º de E.P.
  • Mestre especialista en E.F.

 

 • López Paz, David
  • Titor de 1º e 2º de E.P.
  • Mestre especialista en Música.
  • Encargado de comedor.

 

 • Méndez Orosa, Beatriz
  • Titora de 4º, 5º e 6º de E.I.
  • Coordinadora de E.I.
  • Directora

 

 • Puentes Loureiro, Alba Mª
  • Orientadora
  • Coordinadora de AACCEE

 

 •        Rouco López, Silvia
  • Titora de 3º de E.P.
  • Coordinadora de Biblioteca.

 

 • Vázquez Iglesias, Juan Carlos
  • Titor de 5º de E.P.
  • Coordinador Edixgal.

 

 • Vázquez Lojo, Patricia
  • Mestra especialista en Pedagoxía Terapéutica.
Distribuir contido