Infraestructuras

Infraestructuras CEIP Plurilingüe Mosteiro de Caaveiro

INFRAESTRUCTURAS

 

AULAS DE GRUPO

- 2 de Educación Infantil

- 4 de Educación Primaria

 

 

AULAS ESPECIALIDADES

- Aula de Inglés

- Aula de Relixión

- Aula de Música

- Aula de Pedagoxía Terapéutica

- Aula de Audición e Linguaxe

 

 

 

ADMINISTRACIÓN

- Despacho de Dirección

- Despacho de Secretaría

- Despacho de Orientación

- Sala de profesores

 

 

OUTRAS DEPENDENCIAS

- Biblioteca

- Aula de Informática

- Telecentro

- Patio descuberto

- Pavillón polideportivo

SERVIZOS COMPLEMENTARIO

-Comedor

-Transporte

Distribuir contido