Animación á lectura

PLAN ANUAL DE LECTURA 2019/2020

 

PLAN ANUAL DE LECTURA

Inclúe actividades dirixidas ao alumnado como usuario da biblioteca e á adquisición de habilidades  e procedementos para  o acceso  a información e o seu tratamento, é dicir, de Alfabetización informacional ou competencia informacional. E outras Actividades de fomento de lectura: narracións, lectura individual, lecturas compartidas, presentacións de libros, encontro con autores, clubs de lectura, apadriñamentos, lecturas compartidas, xogos de animación, talleres de escritura creativa.

Queremos que o noso alumnado considere a  Lectura nun senso amplo:lectura para aprender, para facer un resumo, para buscar un dato, para resolver un problema,  para elaborar un traballo e lectura pracenteira  a do gozo literario sexa en soidade ou en compañía.

Dende os equipos TIC,  Abalar  e o programa Galicia le con acceso directo dende o noso blogue a bibliotecadecusco.blogpost.com oriéntanse e facilítanse prácticas de lectura dixital ó alumnado fomentando a Lectura en pantalla,  e ampliando a experiencia lectora do alumnado.

 
Relación de libros de lectura para o curso 2019-20
 
-E. Infantil:
 • Fai un percorrido por todos os fondos da biblioteca relacionados cos centros de interese a traballar en cada unidade, incluíndo tanto contos actuais como contos tradicionais.

 • Obra do autor/a  para a actividade “Encontros cos autores”.

 • Obra de Ricardo Carballo Calero a quen se lle dedican as Letras Galegas 2020.

 

-1º e 2º de  Ed. Primaria:
 • Todas as semanas levarán un libro para ler na casa da biblioteca do centro.

 • “A nave dos libros”. 1º Santillana.

 • “Os libros de Merlin” 1º Xerais.

 • “El arca de los cuentos”. 1º  Ed. Vicens Vives.

 • “Lúa 1 e 2”. Ed. Vicens Vivens.

 • La nave de los libros 1 e 2. Santillana.

 • A nave dos libros 1 e 2. Santillana.

 • Lequelé 1 e 2. Santillana.

 • Lecturas de aquí e de acolá. Santillana.

 • Lecturas na PDI.

 • Obra do autor/a  para a actividade “Encontro cos autores”:

 • Lectura dalgunha obra do autor ao que se lle adica o día das Letras Galegas: Ricardo Carballo Calero.

 • Libros do alumnado para intercambiar.

 
-3º e 4º de Ed. primaria:
 • Todas as semanas levarán un libro para ler na casa da biblioteca do centro.

 • Cada día, despois do tempo de lecer, 30 minutos de lectura na aula. Iremos alternando lectura colectiva, para a que utilizaremos “Seis con pé” 3 (Ed. Anaya) e “Un secreto en cada puerta” 4 (Ed. Anaya), así como lecturas na PDI.

 • Lectura dun libro toda a clase e posterior visita do autor.

 • Lectura dalgunha obra do autor ao que se lle adica o día das Letras Galegas: Ricardo Carballo Calero.

 
-5º E. Primaria:
 
En soporte de papel:
 • "Matilda" de Roald Dahl

 • "Camiño perigoso" de Ánxela Loureiro.

 • Obra do autor/a  para a actividade “Encontro cos autores”.

 
En soporte dixital ONLINE:
 • FERNANDO G. RODRIGUEZ, “Amundsen, el explorador polar”.

 • Aventuras y desventuras de una gota viajera. INMACULADA ALASCIO.

 • El descubrimiento de América. FERNANDO G. RODRIGUEZ.

 • La Historia  y sus historias. Mª ELOÍSA CARO DURÁN.

 • La guerra de Troya. FERNANDO G. RODRIGUEZ.  

 • Cocina a Conciencia. ASUNCIÓN FUENTE.

 • My first Voyage through the Solar System. FERNANDO G. RODRIGUEZ.

 • Voyage to the stars. FERNANDO G. RODRÍGUEZ.

 
-6º E. primaria:
 
En soporte de papel:
 • “O conto dos sete medos, Antón Cortizas.

 • Camiño perigoso, Ánxela Loureiro.

 • Dúas bágoas por máquina, Fina Casalderrey.

 • O ladrón do ar, Antón Cortizas.

 • Obra do autor/a  para a actividade “Encontro cos autores”.

 
 En soporte dixital ONLINE:
 • Aventuras e desventuras dunha gota viaxeira, de Inmaculada Alaso.

 • Tortilla de pataca.

 • Inventamos nosotros.

 • Las noches en vela.

 • De la Patagonia a Serón.

 • Pequeñas historias de grandes civilizaciones.

 
- Relación de libros relacionados co slogan  “VIVEIRO DE CIDADANÍA".
 
 
- Libros das Mochilas Viaxeiras.
 
 
 
 
Distribuir contido