Skip to Content

R/Cardenal Páramo Somoza Nº12 Pantón 27430 (Lugo)    982828216-15 ceip.monte.balinho@edu.xunta.es  

SEGUNDA AVALIACIÓN DO CURSO ESCOLAR 2019-20

Mediante o Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, publicado no BOE número 67, do 14 de marzo, declarouse o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, que determina no seu artículo 9:“Medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación

Así mesmo, o citado do Acordo do Consello da Xunta do 12 de marzo prevé, entre outras, a adopción das seguintes medidas no eido educativo:

- O profesorado programará nas páxinas web dos centros ou por outros medios telemáticos accesibles ao seu alumnado actividades xenéricas relacionadas cos contidos curriculares para que o seu alumnado as poida realizar no seu domicilio, e fará o seu seguimento, pero non terán carácter de avaliables.

En virtude das disposicións anteriores dítanse as seguintes instrucións:

  1. Non serán avaliables as actividades relacionadas cos contidos curriculares realizadas polo alumnado con posterioridade á data de declaración do estado de alarma. En consecuencia, aqueles centros que non teñan formalizado o peche da avaliación do segundo trimestre procederán a formalizalo co traballo desenvolvido ata dita data.

TENDO EN CONTA TODO ISTO, AS NOTAS PUBLICARANSE POR ABALAR O DÍA 3 ÁS 16:00 HORASpage | by Dr. Radut