Dependencias

Dependencias do cole

 

Ver fotos das instalacións 

O  CEIP de Monforte conta con un único edificio, que alberga a planta baixa e dous andeis máis.

Non ten barreiras arquitectónicas e conta coas instalacións necesarias para a escolarización de deficientes motóricos: ramplas de acceso, ascensor, baños adaptados.

Todos os espazos docentes e administrativos contan con conexión de rede local e acceso a Internet.

Arredor do edificio principal sitúanse os patios de recreo con catro zonas diferenciadas:

a) pistas de uso indefinido, fronte á entrada do colexio, onde xogan os/as alumnos/as de 1º ciclo. 

b) pista polideportiva aberta, para o alumnado de 2º ciclo. 

c) parque de E. Infantil.

Ademais existe un pavillón polideportivo cuberto e pechado, para 3º ciclo de Educación Primaria. 

 

Aulas de E. Infantil: 4 aulas, situadas na planta baixa, con baño dentro das mesmas e con material adaptado.

Aulas de E. Primaria: 12 aulas, situadas no 1º e andar do edificio

Todas as aulas dispoñen de conexión de rede, ordenador e acceso á Internet

Aula de Informática, con 24 ordenadores, conectados en rede e con conexión á Internet. Conta ademais cun Encerado Dixital Interactivo.
Aula de Música, co material específico para o desenvolvemento desta área.
 

Aula de Inglés

 

 
Laboratorio de idiomas, con 20 postos escolares e material audiovisual específico
 

Aula de Pedagoxía Terapéutica, para apoios individuais ou en pequeno grupo.

 

 
 

Aula de Audición e Linguaxe

 

 
 


Distribuir contido