Como prestar libros?

Formación de usuarios: profesorado

Como utilizar o servizo de préstamo.