CURSO 2019-2020

AXENDA ESCOLAR FAMILIAS   (documento para imprimir, horizontal, a doble cara, polo lado máis curto)

 

Inicio do curso 2019- 2020:  11 de setembro 

Horario  lectivo : 9:00 a 14:00 h. 

Comedor: 14:00 h. a 15:00 h.

  Saída do transporte escolar: ás 15:00 h

 

 

Anexo iv: Nais colaboradoras do servizo de comedor curso 2019-2020