BENVIDA CURSO 18-19

O Consello Escolar e o Claustro de Profesores do CEIP Plurilingüe Monforte   dan  a benvida  aos pais, nais e  alumnos/as do Centro, no comezo deste  novo curso.

Esperamos contar co seu apoio e colaboración para facer  dos nosos alumnos/as   persoas  autónomas, traballadoras,  responsables e  cun excelente  nivel de  competencias; así como para formalos  nun ambiente de aprendizaxe e traballo seguro e acolledor , que   favoreza a  boa relación e entendemento detodos os sectores da comunidade educativa e que poña a semente para que os nenos e nenas deste centro teñan  un futuro brillante como  persoas, cidadáns  e profesionais.

Setembro 2018

 

CLICADE SOBRE OS ENLACES para ter acceso a: 

Reunión cos pais/nais/titores legais  de Infantil, 1º, 2º e 3º A de Primaria

 

Reunión cos pais/nais, tiores legais de 3ºB, 4º, 5º e 6º de Primaria                                                      Clicade  para acceder á "pequena axenda escolar con datos importantes do curso, resume do Proxecto Educativo e normas de organización, funcionamento e convivencia do Centro.