Calendario escolar curso 2018-2019

ORDE do 28 de maio de 2018 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2018/19 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.  Inicio das clases en Educ. Infantil e Primaria, día 12 de setembro. 

Horario lectivo: 8:50 h. a 13:10 h (alumnado non usuario do servizo de comedor e transporte escolar).

                       8:50 h. a 13:50 h. (alumnado usuario de comedor e/ou transporte escolar)