AVISOS IMPORTANTES FIN DE CURSO

 

Þ 

Fondo Solidario  libros, Axudas libros de texto e material escolar (SÓ ALUMNADO DE PRIMARIA):  

o  

Impresos    en conserxería ,  páxina web do colexio (http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmonforte/)  e portal educativo da Consellería de Educación   (http://www.edu.xunta.gal/portal/fondolibros) .

o  

Prazo límite de entrega e  documentación:  Ata o 22 de xuño inclusive.  Anexos I e II, debidamente cubertos – un por familia-.  Fotocopia de todas as páxinas escritas do libro de familia  ou documento oficial da situación familiar .   Consultar  renda 2016. Non admitiremos solicitudes incompletas.

Þ 

Xornada única: o venres, día 1 de xuño comeza , segundo establece o calendario escolar, o horario en xornada única (lectivo de   8:50 h.  a 13:10 h.; comedor  de 13:10 h. a 13:50 h.; saída do transporte escolar ás 13:50 h.). O alumnado de infantil non transportado sae  pola súa porta habitual. Os transportados irán todos pola porta  traseira do colexio.

Þ 

Proa no mes de xuño: de 13:50 h.  a 15:50 h. Remata o 15 de xuño.  

 

Þ 

Xoves, 21 de xuño: festival de fin de curso no colexio, ás 10 h. ; último día de clase;  entrega de notas

                                                                                                                     A dirección