“English Week”,

“English Week”

Na vindeira semana o alumnado de sexto de Educ. Primaria participará nas  actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa,

“English Week”, ao abeiro da Orde do 19 de xullo de 2017,  que  regula a convocatoria e selección de centros docentes non

universitarios sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria  e na que o noso

centro resultou seleccionado. 

A dirección