ADMISION definitiva CURSO 17-18

Todas as solicitudes presentadas no centro para Ed. Infantil e Primaria están admitidas provisionalmente, agás : Jiménez Tyukodi, Naila;  Piñeiro Estrela, Ainhoa e Bitah , Adam por quedar excluidas automaticamente ao presentar a solicitude de matricula en dous centros á vez.

 

A listaxe definitiva de admitidos publicarase antes do 15 de maio.

A dirección