ADMISION definitiva CURSO 17-18

Todas as solicitudes presentadas no centro para Ed. Infantil e Primaria están admitidas , agás : Jiménez Tyukodi, Naila;  Piñeiro Estrela, Ainhoa e Bitah , Adam por quedar excluidas automaticamente ao presentar a solicitude de matricula en dous centros á vez.

 

Entre o 20 e o 30 de xuño deberán pasaar polo centro para confirmar a matrícula. 

A dirección