ADMISIÓN NOVO ALUMNADO

 


 


NOVA MATRÍCULA 2014-2015


 


Todas as solicitudes de matrícula; agás  Yasmine Chagour (3 anos), foron admitidas.


Entre o 20 e o 30 de xuño deberán pasar pola secretaría do centro para formalizar dita matrícula.


A dirección