Programa das xornadas

 

 

PROGRAMA Xornadas de nutrición

 Ø      XOVES, 15 DE MAIO, ÁS 17:00 h.

o       Charla- coloquio  impartida por don José Antonio López Gómez  (dietista e nutricionista) e dona  Isabel Díaz Rodríguez  (profesora do centro licenciada en  psicóloxía).

 Ø       XOVES, 22 DE MAIO, ÁS 17:00 h.

o       Charla- coloquio  sobre a transcendencia da lactancia materna, impartida por  dona Cristina Arnaiz ( membro da asociación “Bico de leite”e  nai de alumnos/as do colexio).

 Ø      XOVES, 29 DE MAIO, ÁS 17:00 h.

o       Sesión práctica, sobre como facer apetecibles os pratos a partires da presentación  dos mesmos, impartida por don Martín Mantilla (cociñeiro  do restaurante O Grelo).

 

Ø       XOVES, 5 DE XUÑO, ÁS 17::00 h.

o       Sesión informativa sobre o funcionamento  do comedor, relacionado coa alimentación, impartida por persoal responsable do comedor.

 Ø      XOVES,12 DE XUÑO, ÁS 17:00 h.

o        Sesión práctico- deportiva,  impartida  por profesorado de E. Física do centro.