MODELOS AUTORIZACIÓNS

Clicade sobre o enlace correspondente para descargar o modelo de autorización que necesitedes:

Autorización globalizada: Uso da imaxe persoal, nome, froita fresca, ...

Recollida do/a alumno/a por persoa distinta ao seu pai/nai titor/a legal.

Autorización xeral actividades complementarias.

Marchar sós

Recollida do alumnado antes da hora

Xustificación faltas de asistencia ao comedor ou clase.

Información sanitaria.

Administrar medicación en caso de enfermidade leve.

Medicación en crises /alerxias graves