Secretaría

LIBROS DE TEXTO

Estimadas familias!!

Os libros de texto do alumnado de 3º,4º,5º e 6º de Primaria serán entregados o luns día 12 de setembro ( 1º día de clase)

nas respectivas aulas pola titora.

Así mesmo levarán un impreso para que as familias asinen, conforme recibiron ditos libros.

.

FONDO DE LIBROS DE TEXTO

As datas límite para realizar os trámites (DOG do 16 de maio de 2016)   serán:

 a) Para gravar solicitudes e emendas (EP e ESO): o 11 de xullo de 2016.

 b) Para publicar as listaxes provisionais (EP e ESO): o 14 de xullo de 2016.

 c) Para gravar o resultado de reclamacións: o 19 de xullo de 2016.

d) Para publicar as listaxes definitivas:  De EP (3º, 4º, 5º e 6º): o 22 de xullo de 2016.

 

O centro avisará ao alumnado que lle corresponda o vale  para adquirir libros de texto de 1º e 2º de E. Primaria. Igualmente tamén se avisará ao alumnado que lle corresponda o vale para material escolar.

Admisión definitiva de alumnado para o curso 2016 - 17

Relación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas para o curso 2016/17.

Contra a relación definitiva, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Xefatura Territorial no prazo dun mes.

VER ARQUIVOS ADXUNTOS.

Admisión provisional de alumnado para o curso 2016-17

Relación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido para o curso 2016/17.

 Ver arquivos adxuntos

 

Admisión de alumnos/as

Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2016/2017.
De acordo cos prazos establecidos na disposición adicional primeira da Orde de 12 de marzo de 2013, que regula o procedemento de admisión, o próximo 1 de febreiro inícianse os trámites do procedemento, coa reserva de praza nun centro de adscrición, neste caso o IES de Valadares. ( Dende o día 1 de febreiro ata o día 15 de febreiro)

Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado (DOG)

Anexo I: Reserva de praza

Anexo II: Formularios de admisión e matrícula

RESOLUCIÓN DEFINITIVA - FONDOLIBROS

Hoxe publicáronse as listas definitivas de admitidos e excluidos do FONDOLIBROS da Xunta". Os libros recolleranse no mes de setembro.

Ver arquivos adxuntos.

RESOLUCIÓN PROVISIONAL - FONDOLIBROS

Hoxe publicáronse as listas provisionales de admitidos e excluidos do FONDOLIBROS da Xunta. A resolución definitiva publicarase o día 15 de xullo.

Ver arquivos adxuntos

Admisión provisional de alumnado para curso 2015-16

Relación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas para o curso 2015/16.

Pode formularse reclamación ante o Consello Escolar do Centro no prazo de 5 días hábiles a partir da data desta publicación.

           Ver arquivos adxuntos             

 

                                                                                                   Castrelos - Vigo, 24 de abril de 2015

BECAS COMEDOR

NOTA ÁS FAMILIAS CON AXUDA DO CONCELLO PARA O COMEDOR

 

Todas as familias que teñan axuda do concello para comedor deberán asinar a axuda correspondente a varios meses (estará ao seu dispor no comedor ou en secretaría). Deberá asinar o solicitante da beca de comedor. Grazas

Distribuir contido