Equipos e Comisións

Profesorado do centro no CURSO 2019/20

EQUIPO DIRECTIVO
DIRECCIÓN Manuel Fajar Salcidos
XEFATURA DE ESTUDOS Ana B. Garcés Domínguez
SECRETARÍA Ana B. Álvarez González
TITOTES/AS
3 ANOS Mª del Carmen González Barbosa
4 ANOS Concepción Trapero Carnero
5 ANOS Ana B. Garcés Domínguez
1º  Natalia Vizcaíno Lence
Pablo Sánchez Planas
Noela Rivas López
Adrián Oro Rodríguez
Álvaro Gómez Fernandez
Sofía González Cordero
ESPECIALISTAS
APOIO INFANTIL Ana B. Álvarez González
INGLÉS Carmen López Calvo
ED. FÍSICA Francisco José Rodríguez Sobrino
MÚSICA Noela Rivas López
AT. á DIVERSIDADE Enrique M. Moure Stinger
P.T. Raquel Baldonedo López
A.L.  Cristina Pérez Ventayol
RELIXIÓN Alicia González Hermida