Consello escolar

MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR 2018 - 2019

 CONSELLO ESCOLAR DO CENTRO

 

Manuel Fajar Salcidos                                                   Director

Ana Belén Álvarez González                                       Secretaria

Ana Belén Garcés                                                  Xefa de estudos

Carmen López Calvo                                            Persoal Docente

Noela Rivas López                                                Persoal Docente

Pablo Sanchez Planas                                           Persoal Docente

Raquel Baldonero López                                     Persoal Docente

Francisco José Rodríguez Sobrino                      Persoal Docente

Mª Concepción Domínguez                                                 Titora

Yéssica Trigo                                                                        Nai

 

Mª Mercedes Correa                                                           Nai

 

 Beatriz Gómez Lemos                                                       Nai

 

 Silvia Sarrapio Tilve                                     Persoal non docente


 Mª del Carmen Miniño                                                      ANPA

 

 Cristina Correa                                                   Repres. Concello

 

 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmm