MEMBROS DO EQUIPO DIRECTIVO:

- Gaspar Torres Freitas

- Teresa Pérez Rodríguez

Alejandro Carballal Rey

 

REPRESENTANTES DO PROFESORADO:

- Fabien Gallie

- Ana Isabel García García

- Yolanda Fontán Fernández

- María A. Velasco Souto

- Laura Giráldez Rodríguez

 

REPRESENTANTES DE NAIS/PAIS:

 

Rosa Mª Fernández Álvarez  (representante da ANPA)

Inés Estévez Carrera

- Rosana Campo Fernández

María del Carmen Pascual Lago

- Ana María Alonso Pérez

 

 

 REPRESENTANTE DO PERSOAL NON DOCENTE:

 -Nemesio González Castro

 

 REPRESENTANTE DO CONCELLO:

- Julia Loureiro Campo

Tags: Consello escolar