Skip to Content

Avaliación

AVALIACIÓN

ORDE do 23 de xullo de 2014 pola que se regula a implantación para o curso 2014/15 dos cursos primeiro, terceiro e quinto de educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, segundo o calendario de aplicación da Lei orgánica 8/2013, para a mellora da calidade educativa (DOG 14 de agosto 2014). Inclúe a Avaliación LOMCE para a Educación Primaria.

 

Avaliación de Educación Infantil (2º Ciclo) . Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da educación infantil en Galiza. (DOG 10/07/2009).

 

Avaliación en Primaria. Orde do 23 de novembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación primaria. (DOG 30/11/2007).

  

AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADA DE TERCEIRO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (2015)

Resolución do 24 de abril de 2015: Instrucións para a avaliación individualizada do alumnado de 3º curso de primaria (DOG)
 
Instrucións para a realización da proba da avaliación individualizada do alumnado de terceiro curso de educación primari (ver adxunto).
 
No enlace poden consultarse modelos de probas para terceiro de educación primaria elaboradas coa colaboración do MECD e as Comunidades Autónomas.
AVALIACIÓN FINAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

 

Distribuir contido


by Dr. Radut