O CENTRO DISPÓN DOS SEGUINTES SERVIZOS:

TRANSPORTE ESCOLAR

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

COMEDOR ESCOLAR (ANPA)

PLAN MADRUGA (ANPA-CONCELLO)

Tags: Servizos ofertados