Skip to Content

Lexislación educativa básica

LEXISLACIÓN EDUCATIVA BÁSICA

LOMCE: Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

 

LOE: LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

 

LOETexto consolidado coas incorporacións da LOMCE (BOE 30-12-2013)

 

Implantación LOMCE. ORDE do 23 de xullo de 2014 pola que se regula a implantación para o curso 2014/15 dos cursos primeiro, terceiro e quinto de educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, segundo o calendario de aplicación da Lei orgánica 8/2013, para a mellora da calidade educativa.

 

ORDE do 23 de xullo de 2014 pola que se regula a implantación para o curso 2014/15 dos cursos primeiro, terceiro e quinto de educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, segundo o calendario de aplicación da Lei orgánica 8/2013, para a mellora da calidade educativa (DOG 14 de agosto 2014).

 

Ensinanzas mínimas de Educación Infantil. Real decreto 1630/2006 polo que se establecen as ensinanzas mínimas do segundo ciclo de educación infantil.

 

Ensinanzas mínimas de Educación Primaria. Real decreto 1513/2006 polo que se establecen as ensinanzas mínimas de educación primaria.

 

Currículo de Educación Infantil. Decreto 330/2009 polo que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galiza. (DOG 23/06/2009).

 

Currículo de Educación Primaria. Decreto 130/2007, do 28 de xuño, polo que se establece o currículo da educación primaria. (DOG 09/07/2007).

 

Currículo LOMCE. Real Decreto 126/2014 polo que se estabelece o currículo básico da educación primaria. (BOE 1/03/2014).

 

DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 9 de setembro de 2014).

 

Distribuir contido


by Dr. Radut