NORMAS DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E CONVIVENCIA DO CENTRO

 O CONSELLO ESCOLAR DO CENTRO APROBOU  AS NOVAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E CONVIVENCIA  (NOF) ASÍ COMA O NOVO PLAN DE CONVIVENCIA.

AMBOS DOCUMENTOS ESTÁN Á DISPOSICIÓN DAS FAMILIAS DO ALUMNADO NA SECRETARÍA DO CENTRO PARA A SÚA CONSULTA,  AÍNDA QUE TAMÉN PODERÁN SER CONSULTADOS A TRAVÉS DOS ENLACES NESTE APARTADO.

É IMPORTANTE SINALAR QUE:

  1. As normas de convivencia e conduta recollidas no NOF serán de obrigado cumprimento por parte de todos os membros da comunidade educativa.
  2. A matriculación do alumnado no centro por parte das súas familias ou titores legais  supón a aceptación e o cumprimento destas normas por parte do alumnado e de calquera  membro da súa familia ou titores legais.

 

 

AdxuntoTamaño
NORMAS DE ORGANIZACIÓN-FUNCIONAMENTO E CONVIVENCIA.pdf963.77 KB
PLAN DE CONVIVENCIA CEIP M M ALONSO.pdf289.56 KB