Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

Traballaremos a Competencia Lingüística (CL) nos aspectos da mellora da comprensión e da expresión oral e escrita.

Coñecemento básico dos números romanos.

Imos falar de distintos corpos celestes.

Repaso dos monumentos tradicionais que os alumnos poden atopar na súa contorna.

Vamos a repasar los números del 1 al 10 en inglés