Iniciar sesión: Acceso

PROCESO DE ADMISIÓN 19-20

LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO. ADMISIÓN CURSO 2019/2020

Nº Apelidos e nome

Admitido/a

4º de infantil
1 Abreu Cortegoso, Hugo Si
2 Alfonso Paz, Hugo Si
3 Amoedo Fernandez, Leire Si
4 BAILEZ ALVAREZ, ALEXIA Si
5 Boullosa Ramallo, Lucía Si
6 Capelo Silva, Martín Si
7 Castro Traore, Kenzo Si
8 Eidón López, Iván Si
9 Esturao Nesta, Carmen Si
10 García Carramal, Lucía Si
11 Iglesias Moreno, Beltrán Si
12 Pérez Acuña, Adrián Si
13 Pérez Blanco, Nayara Si
14 Rodríguez Sabaris, Airas Si
15 Salgado Ferreiro, Gael Si
16 Santalices Castro, Lucas Si
17 Sieiro Piñeiro, Sheila Si
18 Torrado Nogueira, Julia Si

1º Educación primaria
1 Pazos Cochón, Adriana Si

4º Educación primaria
1 BAILEZ ALVAREZ, SOFIA Si

 Non admitidos 

3º Educación primaria

1 Pazos Cochón, Candela NO

 

Información do proceso de admisión para o vindeiro curso


NORMATIVA

Decreto 254/2012 do 13 de decembro (DOG de 26 de decembro de 2012)

Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG de 15 de marzo de 2013)

 

 

.


 

 PRAZOS

  Reserva de praza no IES Frei Martín Sarmiento: 1 ao15 de febreiro

 

As familias do alumnado de 6º que desexe cursar 1º de ESO no IES Frei Martín Sarmiento presentarán no noso centro ou telemáticamente na aplicación “admisionalumnado”(https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) a solicitude de reserva de praza.

Descarga do impreso de reserva de praza

ANEXO I (ED550A)

  Presentación da solicitude de admisión: Do 1 ao 20 de marzo.

 

 

Entregarase persoalmente no centro a seguinte documentación:

Esta solicitude pode facerse telemáticamente na aplicación “admisionalumnado” (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado)

No caso de facelo presencialmente e querer facer constar varios centros por orde de preferencia, entregarase unha única solicitude no centro solicitado en primeiro lugar.

Presentar dúas solicitudes de admisión en centros distintos suporá a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponder.

Se un alumno actualmente matriculado no CEIP de Marcón presentase solicitude de admisión noutro centro distinto, deberá entregar na nosa Secretaría unha copia desa solicitude.

 

  Presentación da documentación para o baremo (no caso de ser necesario por haber máis solicitudes que prazas):Do 25 de marzo ao 5 de abril.

 

SORTEO DAS LETRAS DO APELIDO PARA CASOS DE EMPATE

 

 

 

  Publicación das listaxes provisionais de admitidos: antes do 25 de abril.

  Reclamacións: 5 días hábiles a partir do segundo despois da publicación provisional. 

  Publicación das listaxes definitivas de admitidos: antes do 15 de maio.

  Formalización da matrícula: 20-30 de xuño.

         Documentación necesaria:

 

  • 2 fotografías tamaño carné
  • Fotocopia da tarxeta sanitaria

 

 

Oferta de prazas

 

Etapa Curso Prazas ofertadas
E. Infantil 4º (3 anos) 22 +3
  5º (4 anos) 13
  6º (5 anos) 11
E. Primaria 6+3
  3
  0
  3
  3
  7

Zona de influenza do centro

Parroquias de Marcón e Tomeza

ÁREA DE INFLUENCIA: Perímetro:  Oeste: Río dos Gafos  Sur: Límite do Concello de Vilaboa e da parroquia de A Canicouva (Lugares de Cacheiro e A Canicouva) que quedan fóra da zona de influencia do CEIP de Marcón  Leste: Concello de Pontecaldelas que queda fóra da zona de influencia do CEIP de Marcón  Norte: o Estrada PO-243 (Avda. do Marco) dende intersección co río dos Gafos ata intersección con Rúa Conde de Bugallal (beirarrúa sur) o Rúa Conde de Bugallal dende intersección con Avda. do Marco ata intersección con Rúa Poza da Barcia (beirarrúa leste) o Rúa Poza da Barcia (beirarrúa sur) o Final da Rúa Poza da Barcia ata intersección con Rúa Pereiras (beirarrúa sur). Zona proxectada polo PXOM pero aínda sen construír (ver mapa) o Rúa Pereiras dende o límite anterior ata intersección con Rúa Pedra do Lagarto (beirarrúa leste) o Rúa Pedra do Lagarto dende a intersección con Rúa Pereiras ata intersección con Rúa das Olivas (beirarrúa sur) o Rúa das Olivas (beirarrúa sur) o Estrada PO-532 (prolongación de Rúa Moldes) dende a intersección con Rúa das Olivas ata chegar ao Concello de Ponte Caldelas (excluído este Concello) (beirarrúa sur)  Adicionalmente, engádese a este perímetro os lugares de Peralba, A Barcia e A Cardosa pertencentes á parroquia de Marcón. ÁREAS LIMÍTROFES Son áreas limítrofes deste centro as zonas de influencia do CEIP de Cabanas, CEIP de Vilaverde-Mourente, CEIP Principe Felipe, CEIP Santo André de Xeve e CEIP Ponte Sampaio. Non se considera limítrofes os concellos de Vilaboa e Ponte Caldelas

IES ao que está adscrito o centro

IES Frei Martín Sarmiento

Servizos complementarios

Transporte escolar, comedor, plan madruga.

Actividades extraescolares organizadas por el ANPA.

 

 TELÉFONOS 

 

886151593

886151592

886151594

 

 

 


 

 

            

 

AdxuntoTamaño
Impreso formalización matrícula.pdf40.48 KB