Remodelación das dependencias administrativas, ximnasio e acceso adaptado ao centro .