Skip to Content

                                                  

ADAPTACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS

Queridas familias:

 

Nas Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, establécese ,no punto 6.7, que os departamentos didácticos, equipos de ciclo e equipos docentes de cada curso, baixo a coordinación da dirección, coodinador de ciclo ou titor/a, adaptarán as programacións didácticas das ensinanzas correspondentes. 

 

No punto 6.13 di que as direccións dos centros responsabilizaranse da súa publicación na páxina web do centro nun lugar accesible a disposición de toda a comunidade educativa e de garantir a súa publicidade, seguindo o procedemento establecido polo centro. 

A continuación deixámosvos todas as adaptacións por curso .

 

ADAPTACIÓNS PROGRAMACIÓNS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un saúdo,
 
A dirección.
 
page | by Dr. Radut