Sesión

Presentación

 

Vista exterior do centro

A nosa existencia como colexio público comezou no curso 1982/83.
    Buscamos unha formación tolerante, integral  e pluralista, baseada no respecto cara os demais, potenciando a capacidade crítica e creadora dos nosos alumnos, fomentando a participación e os valores de convivencia.
    Igualmente dámoslle importancia ao esforzo e á responsabilidade no traballo persoal dentro da formación integral que pretendemos para os nosos alumnos.

 

CEIP Luís Seoane
Avda. Morro de Canide, 1
Maianca 15178 Oleiros
Tfno 981617130
Fax  881912093
ceip.luis.seoane@edu.xunta.es

 O CEIP Luís Seoane atende a zona norte do Concello de Oleiros, as parroquias de Dexo, Serantes, Maianca e parte da de Dorneda.  
 

 


    Dispoñemos de 6 aulas de Educación Infantil e 14 de Primaria, usadas por máis de 400 alumnos.

 

    O equipamento do centro integra Aula de Psicomotricidade, Audición e Linguaxe, Pedagoxía Terapéutica, Informática, Biblioteca, Pistas deportivas, Aulas de Apoio e de Usos  Múltiples,Departamento de Orientación. 

 

    Todas as aulas contan con varios equipos informáticos, a maioría  con proxector, nunha rede interna que denominamos proxecto Seoane.
    Desde o curso 2010/2011 o centro forma parte do proxecto Abalar de novas tecnoloxías, integrando as aulas de 5º e 6º de Educación Primaria.

 

    As clases impártense en sesión única de mañá, de 9 a 14 horas.
    O centro dispón de seis rutas de transporte escolar gratuíto.