Resolución convocatoria de subvencións para a promoción e difusión da cultura e o deporte: ano 2016 (Concello de Oleiros)

O día 05 de novembro foi notificado ao centro o acordo da Xunta de Goberno Local de data trinta de novembro de 2016: concédese á entidade sinalada unha subvención por importe de 6750 ( seis mil setecentos cincoenta euros) para os seguintes conceptos:

 

Materiais didácticos de educación infantil de 6 unidades e actividades didácticas e culturais ( viaxes, celebración datas conmemorativas: entroido, día da paz, semana letras galegas, magosto, etc, impulso novas tecnoloxías para 375 alumnos/as)

AdxuntoTamaño
resolucion_concello_subvencion.jpg483.77 KB