ADMISION ALUMNADO 2018/19: PRAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION

ADMISIÓN DE ALUMNADO

 

Infórmase ás/aos solicitantes de prazas  escolares neste centro para o curso 2018/19, que os cursos nos que existen máis solicitudes ca prazas vacantes son:

 

·      

5º Educación Infantil (4 anos): 2 solicitudes para 0 vacantes.

·      

1º de Educación Primaria: 1 solicitude para 0 vacantes.

·      

3º de Educación Primaria: 1 solicitude para 0 vacantes.

·      

5º de Educación Primaria: 2 solicitudes para 0 vacantes.

·      

6º de Educación Primaria: 1 solicitude para 0 vacantes.

 

Sendo preciso baremar as solicitudes, mesmo no caso de que non haxa vacantes, ábrese un prazo para aportar no centro a documentación que acredite a puntuación, conforme se recolle na Sección 2ª. Criterios xerais de baremo, artigos 19 e seguintes, da ORDE do 12 de marzo de 2013.

 

PRAZO: do 23 de marzo ao 9 de abril de 2018 ás 14:00 h.

 

O artigo 17.2 da ORDE do 12 de marzo de 2013 establece que “A presentación desta documentación ten carácter voluntario. A falta de presentación desta documentación impedirá valorar o criterio ou criterios para efectos de determinar a puntuación correspondente. “  Igual consideración terá a documentación presentada fóra de prazo (artigo 17.4)

 

 

No resto dos casos, todas as solicitudes están ADMITIDAS.

 

Publicarase a relación provisional de admitidas/os antes do 25 de abril. Non se publicarán as puntuacións, podendo as persoas interesadas consultar en secretaría a propia puntuación.

 

                                                                                                                                                    

Powered by Drupal - Design by artinet